הפקת תלושי שכר

להפיץ ולנהל את תלושי השכר באופן דיגיטלי, תוך עמידה בכל דרישות החוק והתקנות.

מינימום 2 תלושים.
לחברה – 300₪ בנוסף למחיר התלושים.