הוראות קבע למס”ב (לשכת שירות)

התקשר לברר בשביל מחיר לחודש.