הוראות קבע למס”ב חיובים וזיכויים

פשטו את ניהול התקבולים והתשלומים החוזרים שלכם עם מערכת הוראות קבע מתקדמת, המוטמעת בתוכנת עסקית. אתם תוכלו ליצור, לעדכן ולבצע מעקב אחר הוראות קבע למס”ב, עבור חיובים וזיכויים של לקוחות וספקים, בצורה אוטומטית ומאובטחת ישירות מתוך סביבת העבודה המוכרת של עסקית.

להקים ולנהל בקלות הוראות קבע לחיוב או זיכוי חשבונות בנק
ליהנות ממילוי אוטומטי של פרטי לקוחות וספקים מתוך בסיס הנתונים
לקבוע לוחות זמנים גמישים לביצוע ההוראות, חד פעמי או מחזורי
לערוך מעקב שוטף אחר סטטוס הבקשות וביצוע ההעברות
לייצר דיווחים מפורטים ודפי פירוט אוטומטיים
לסנכרן את כל הפעולות והנתונים עם מערכת הנה”ח של עסקית