תוכנת עסקית רשומה במס הכנסה במרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות. מס אישור: 110908.